Aforizmlər

Ağlın bitdiyi və susduğu yerdə son qərar şiddətindir. (Adolf Hitler)

Şərəf və namusdan məhrum millətlər gec-tez azadlıq və müstəqilliklərini itirərlər. (Adolf Hitler)

Türklər elə bir millətdir ki, həyatda bir dənə belə qalsa, dövlət qurub intiqamını alar! (Adolf Hitler)

Dişisinə pis davranan tək heyvan insanoğludur. (Cek London)

Toz deyil, kül olmağı üstün tutaram. (Cek London)

Əgər bir millət azad olacaqsa: qürura, iradə gücünə, meydan oxumağa, nifrətə, nifrətə və yenə də nifrətə ehtiyac duyacaq. (Adolf Hitler)

Itə verilən bir sümük köməksevərlik deyil. Köməksevərlik, siz də it qədər ac ikən onunla paylaşılan sümükdür. (Cek London)

Əgər döyüş itirilmişdirsə bu mənim vecimə belə deyil. İnsanlar pərişan olursa olsunlar. Bir tək gözyaşı belə tökmərəm onlar üçün. Onlar heç bir şeyə layiq ola bilmədilər. (Adolf Hitler)

Siyasi quruluşlar bir-birləri ilə qarşılıqlı mənfəətlərindən ötəri saxta razılaşarlar. Mənim fəlsəfi doktrinam dünyanı təkrar xoşbəxt bir şəkildə yaşadacaq gücə malikdir. Belə bir idealda əlbəttə ki, keçici razılaşmalara yer yoxdur. (Adolf Hitler)

Qüvvətli, tək qalınca daha qüvvətlidir. (Adolf Hitler)


Növbeti »

« Evvelki
MP3 AXTAR Pulsuz Yüklə