Azad adının menası
Ad:Azad
Dil Mənşəyi:Farsca ve ya esgi iran dillerinde
Cins:Kişi
Mənası:Serbest, Asili Olmayan, Engelsiz, Mehdud Edilmeyen.